Nanostrukture titanijevog dioksida za foto-naponsku ćeliju, profesionalni razvoj mladih istraživača/poslijedoktoranada

Šifra projekta HR.3.2.01-0312
Razdoblje provedbe projekta 30.06.2015. - 29.09.2016.
Naziv poziva Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
Izvor financiranja Europski socijalni fond
Nositelj projekta Institut Ruđer Bošković
Aderesa Bijenička cesta 54, 10002 Zagreb
Telefon + 385 1 456 1111
Telefax +385 1 468 0084
e-mail info@irb.hr
www http://www.irb.hr/
Kontakt osoba dr. sc. Davor Gracin
Telefon +385 1 456 0970
Telefaks +385 1 468 0114
e-mail davor.gracin@irb.hr
Troškovi projekta
Ukupna vrijednost projekta 1.914.742,00 Kn
Bespovratna sredstva 1.914.742,00 Kn
EU udio u financiranju Kn

Sažetak

Profesionalno će se usavršiti tim od pet mladih istraživača i poslijedoktoranada u kontekstu znanstvene izvrsnosti. Ojačat će se njihove kompetencije u razvoju i karakterizaciji nano-strukturiranih materijala za foto-naponske ćelije. To će se postići timskim radom u okviru visoko rangiranog primijenjenog istraživanja izvedenog pod nadzorom troje mentora. Temeljem publiciranih rezultata i usvojenih vještina te ostvarene povezanosti sa drugim laboratorijima u EU stvoriti će se preduvjeti za njihovo uključivanje u EU istraživački prostor. Tim će se educirati i za suradnju s poslovnim sektorom.

Ciljevi projekta

  1. Cilj projekta je ojačati kompetencije mladih istraživača i postdoktoranada (MI i PD) projektnog tima kroz realizaciju konkurentnog znanstvenog istraživanja, u kojem su titanijeve nanostrukture, formirane na tankom filmu deponiranom magnetronom, optimirane za fotonaponsku DSSC ćeliju. Pojedini segmenti istraživanja će biti publicirani kroz znanstvene konferencije i pripremljene rukopise za kvalitetne znanstvene časopise.
  2. Stvoriti preduvjete za uključivanje MI i PD u EU istraživački prostor na temelju ojačanih kompetencija, usvojenih vještina korištenja više vrhunskih sofisticiranih eksperimentalnih tehnika, usavršenog znanja analize i prezentiranja rezultata znanstvenog rada te ostvarene povezanosti sa drugim laboratorijima u EU kroz aktivnosti umrežavanja i mobilnosti odlaskom na znanstvene skupove i u znanstvene institucije u kojima se provode istraživanja na tematikama nanostruktura i foto-naponskih ćelija.
  3. Ojačati poduzetničke kompetencije potrebne za suradnju s poslovnim sektorom edukacijom mladih istraživača i poslije doktoranada za pisanje i upravljanje projektima, organiziranje skupova za umrežavanje, financijama, ljudskim resursima, intelektualnim vlasništvom i inovacijskim procesom.
projects/esf-tio2/index.txt · Last modified: 2015/10/07 17:47 by kjuraic
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0