Program rada Sekcije za primijenjenu i industrijsku fiziku HFD-a

  1. Poticati će se suradnja znanstvenika sa instituta sa industrijom u formi:
    • direktne suradnje na tekućim problemima
    • zajedničkom nastupu u korištenju trećih fondova (EU fondovi - znanstveno-tehnološki pristupni i dr.; fondovi MZOŠ-a; fondovi NZZ, privredna komora)
    • pomoći pri osnivanju razvojnih grupa-centara u tvornicama
  2. Popularizirati će se primijenjena fizika kao usmjerenje studenata već na dodiplomskom a posebno poslijediplomskom studiju
  3. Razmatrat će se mogućnosti boljeg vrednovanja primijenjene fizike na znanstvenim institutima i sveučilištu
  4. Primijenjenoj fizici će se probati naći više prostora u medijima

Zagreb, siječanj 2007. Voditelj sekcije za primijenjenu i industrijsku fiziku Dr. Davor Gracin

Izvještaji o radu sekcije

program/program_index.txt · Last modified: 2014/11/18 11:54 by Kunoslav Juraic
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0