6. radionica Sekcije za primjenjenu i industrijsku fiziku Hrvatskog fizikalnog društva

Sekcija za primjenjenu i industrijsku fiziku Hrvatskog fizikalnog društva PIF-HFD, www.hfd.hr, organizira VI radionicu za 27. i 28. sijecnja 2016. na Institutu Ruđer Bošković, Bijenička 54. Svrha radionice je doprinos afirmaciji fizike u primjeni a očekuje se sudjelovanje kolega iz znanstvene, nastavne djelatnosti, predstavnika industrije i drugih organizacija u kojima rade fizičari ili su im poslovi tematski povezani sa fizikom. Naglasci su na temama:

  • energetika (izvori bez emisije CO2 - solarne ćelije, nuklearna?)
  • senzori
  • medicina
  • ekologija
  • eksperimentalne metode korisne za industriju i malu privredu
  • opće teme (uloga fizičara u industriji, financijski aspekti)

No radionica je otvorena za sve vrste primjene fizike.

Detaljnije inofrmacije o radionici mogu se pronaći na stranici 6. radionica Sekcije za primjenjenu i industrijsku fiziku Hrvatskog fizikalnog društva

Ulaz je slobodan.

Dr. Davor Gracin, voditelj PIF-HFD-a

2016/01/11 11:46


hfd-pif.txt · Last modified: 2016/01/14 11:43 by Kunoslav Juraic
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0